Gravsten

Christine Simonsen 28.01.2019 11:30

Findes der en gravsten på en Hertha Aarøe f. Rix?

Irene Sørensen 13.08.2019 20:02

Ja, Graven har nr. 23 og ligger tæt på kirken. Planen er at alle gravsteder skal på hjemmesiden, men jeg ved ikke hvornår de sidste kommer på.